AUG 26 2014

Om djurplågeri

Djur

Ordet djurplågeri klingar knappast vackert. Innebörden av ordet är kort och gott att man utsätter ett djur för lidanden, alternativt att man vansköter djuret. Det finns olika tolkningar för olika länder världen över när det gäller djurplågeri. Påföljderna kan vara hårdare i vissa länder. Exempelvis kan man få både böter och fängelse i somliga fall. För andra länder så menar lagstiftning att djurplågeri inte ens är ett ärende värt att ta upp juridiskt. Låt oss kort titta på lagstifningen för Sverige och några större några större länder i världen.

Storbrittanien – I vissa fall kan man dömast till böter eller upp till 51 veckors fängelsstraff om djurplågeriet bedöms som grovt.

Egypten – I Egypten står det sedan länge tillbaka i lagboken att man kan dömas till böter eller fängelse om man utsätter ett djur för misshandel. Det generella intrycket är att Egypten sällan tar upp några fall överhuvudtaget när det gäller djurplågeri.

Kina – Republiken Kina saknar lagar mot djurplågeri. Detta är något som Världsnatursfonden (WWF) sätter sig i stark opposition till.

USA – Som för många andra juridiska ärenden skiljer sig lagen beroende på vilken delstat man avser. Extremfallet är Kalifornien där man efter tre eller fler grovt upprepade brott kan dömas upp till hela 25 års fängelse.

Sverige – Enligt kap. 13 § brottsbalken är djurplågeri ett brott i svenska rättsammanhang. Det innebär att man avsiktligt eller grovt hänsyslöst utsätter ett djur för lidande, till exempel genom att man misshandlar, överanstränger eller vanvårdar djuret.

Straffet för djurplågeri i Sverige är böter eller fängelse upp till högst två år. Djurplågeri kan innebära djurförbud samt att man i ringa fall döms för brott mot 10 och 36 §§ djurskyddslagen (ett prejudicerande fall från 1992 i Hovrätten i Skåne och Blekinge).

Arkiv
Kategorier