AUG 22 2014

Djurens Rätt

Djur

Sveriges största djurrättsorganisation heter Djurens Rätt. Det är en politiskt obunden organisation med målsättningen att skapa ett samhälle som är helt fritt från djurförtryck. Djurens Rätt finansieras utan statligt stöd och med helt frivilliga medel från medlemmar och privata gåvogivare.

Djurens rätt

Djurförsök

Verksamheten har funnits sedan 1882 och har alltid varit huvudföremål för många debatter som berör djurförtryck och plågerier. Engagemanget är djupt för bredare samhällsfrågor som djurförsök inom livsmedels-, kläd- och kosmetikaindustrin. Alla sorters utnyttjanden som förhindrar djurens naturliga beteenden är huvudfrågor för Djurens Rätt.

Djuret kontra människan

På samma sätt som människor är djur kännande varelser och har därför behov som måste tillgodoses. Djur skall inte ses som varor eller ting som människan utnyttjar och exploaterar. Djurens Rätt ser till att djuren får en plats i samhället med egna rättigheter. Metoden bygger på icke-våld och tillvägagångssättet är alltid demokratiskt.

Information för att öka medvetandet

Information måste nu ut i samhället till människor och beslutsfattare för att ändra på mentaliteter och lagar. Djurens Rätt har lokala organisationer samt enskilda medlemmar som bedriver arbetet för att öka medvetandet i samhället. Riksorganisationens ledningsgrupp och styrelse står för allt underlag och administrativt arbete när det gäller kampanjer och vetenskapliga rapporteringar.

Internationellt arbete

Djurets Rätt jobbar inte bara nationellt utan även internationellt inom EU för att öka inflytande på politiker när det gäller ökat djurskydd och ökade djurrättigheter. Lobbying och kampanjarbete görs i samband med andra stora organisationer i Europa. Några som kan nämnas i raden av samarbetspartner är Eurogroup for Animals, European Coalition to Enda Animals Experiments och Fur Free Alliance.

Arkiv
Kategorier